Regulamin korzystania z apartamentu

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.


WPROWADZENIE

 1. Wynajmującym jest właściciel/Zarządca Apartamentów "Anielka Sport" Magdalena Wójciak ul. Kościeliska 74d, 34-500 Zakopane.
 2. Najemcą jest pełnoletni Gość apartamentu, który zawarł z Wynajmującym Umowę Najmu. Osoby niepełnoletnie mogą gościć w apartamencie jedynie w towarzystwie swoich pełnoletnich opiekunów. W momencie zameldowania, Najemca zobowiązany jest do wylegitymowania się dokumentem stwierdzającym tożsamość.

I. KORZYSTANIE Z APARTAMENTU

 1. W ramach umowy najmu, Najemca dysponuje apartamentem/pokojem w dniach i godzinach określonych w umowie.
 2. Wejście do apartamentu w dniu przyjazdu nastąpi w uzgodnionym pomiędzy Najemcą a Wynajmującym czasie, nie wcześniej niż o 16.00. Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu nastąpi nie później niż o 11.00. Każdorazowe odstępstwo od tych zasad wymaga zgody Wynajmującego.
 3. Apartament w całości przeznaczony jest dla osób NIEPALĄCYCH, w związku z powyższym WEWNĄTRZ APARTAMENTU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU. W apartamentach posiadających balkon, dozwolone jest palenie na balkonie.
 4. W apartamencie może nocować wyłącznie tyle osób i te osoby, które zostały wymienione w umowie. Najemca ma prawo przyjmować gości w okresie pobytu jedynie za zgodą Wynajmującego w godzinach 8.00 – 20.00. Goście Najemcy, którzy będą przebywać w apartamencie poza tymi godzinami, traktowani będą jako dodatkowi Najemcy i pobrana będzie od nich opłata zgodnie z planem cenowym obwiązującym w danym dniu, a w szczególnych przypadkach (np. w przypadku uciążliwych dla sąsiadów imprez lub w przypadku przebywania w apartamencie dodatkowych gości bez zgody Wynajmującego) zastosowanie będzie miał pkt, 8 i 9 niniejszego regulaminu.
 5. Dla celów realizacji umowy Najemca w dniu przyjazdu otrzyma klucz do drzwi wejściowych apartamentu oraz kod do drzwi wejściowych budynku. Najemca jest zobowiązany nie udostępniać klucza ani kodu osobom trzecim, a w dniu wyjazdu zwrócić oryginał klucza. W przypadku zagubienia klucza wejściowego do apartamentu, Najemca pokryje koszt wymiany zamka w drzwiach, na identyczny jak ten, do którego został zgubiony klucz. Najemca zobowiązany jest zamykać apartament każdorazowo gdy go opuszcza, nawet gdy czyni to na chwilę.
 6. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego stan techniczny, utrzymywać apartament w należytym stanie, dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz stosować się do porządku domowego.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano. W apartamencie obowiązuje kategoryczny zakaz organizowania imprez.
 8. W przypadku awantur, głośnych imprez, nieprzestrzegania ciszy nocnej, nieprzestrzeganie porządku domowego (np. śmiecenie w budynku i w obrębie budynku lub palenie papierosów w apartamencie), niestosowania zasad dobrego sąsiedztwa lub innych przypadków nieprzestrzegania regulaminu lub/ i porządku publicznego, Wynajmujący jest uprawniony do pobrania od Najemcy kary umownej* a w skrajnych przypadkach powiadomienia Policji, bądź odpowiednich służb.

II. KARY UMOWNE

 1. Zorganizowanie imprezy lub zakłócanie ciszy nocnej – 100 zł
 2. Palenie papierosów wewnątrz apartamentu – 500 zł
 3. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie w godzinach 20.00 – 7.00 – 100 zł ( za każdą osobę).
 4. Inne zdarzenie łamiące regulamin – 300 zł.
 5. W przypadku stwierdzenia używania przedmiotu najmu przez Najemcę niezgodnie z jego przeznaczeniem lub/i regulaminem, a także pogorszenia stanu technicznego lokalu, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenie Umowy, ze skutkiem natychmiastowym. Za niewykorzystany czas pobytu, Najemcy nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji od Najemcy w celu zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń, braków w wyposażeniu lub na poczet kary umownej wymienionej w pkt 8 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje wszystkich zniszczeń lub braków w wyposażeniu, Najemca zobowiązuje się pokryć różnicę pomiędzy kaucją, a faktycznymi kosztami,a w przypadku, gdy kaucja nie zostanie pobrana, całkowity koszt, zarówno wszystkich zniszczeń i braków jak i strat związanych z doprowadzeniem apartamentu do stanu z dnia podpisywania umowy najmu (z uwzględnieniem przychodów za każdy dzień, w którym apartament będzie w związku z tymi zniszczeniami wyłączony z użytkowania).
 8. Za wartościowe rzeczy, pozostawione w apartamentach nie odpowiadamy.

III. PORZĄDEK

 1. Apartament przed oddaniem do dyspozycji gości, podlega gruntownemu sprzątaniu.
 2. Obowiązkiem Najemcy jest bieżące utrzymywanie apartamentu w czystości w stanie adekwatnym do normalnego użytkowania. Wszelkie niezbędne do tego celu wyposażenia jak i środki czystości znajdują się na wyposażeniu apartamentu.

IV. KONTAKTY I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący w trakcie trwania najmu jest do dyspozycji Najemcy przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00 pod podanymi poniżej numerami telefonów.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nieodbierania telefonu, w przypadku wykonywania czynności zawodowych, z zapewnieniem kontaktu zwrotnego, w najbliższym, możliwym czasie.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się aby stan apartamentu i jego wyposażenia były zgodne z przedstawioną ofertą z dnia dokonania rezerwacji.

REZYDENCJA NA SZYMOSZKOWEJ


Apartamenty w Zakopanem

Planujesz pobyt w Tatrach? Zapraszamy na Szymoszkową. Zapewniamy świetne warunki wypoczynku, miłą i fachową obsługę, o czym przekonali się już nasi Goście. Wielu z nich podzieliło się swoimi opiniami na temat naszego obiektu. Może i Ty do nich dołączysz?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Informacje na temat polityki prywatności - kliknij link obok Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Sportowa "MW" Maciej Wójciak ul. Kościeliska 74d 34-500 Zakopane
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych- na podstawie Art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy
 9. Na tej stronie nie zbieramy ani nie przechowujemy Państwa danych osobowych